POWIN ENERGY CORP  [  OTCQB ]  [ PWON ]


20550 SW 115TH AVE
TUALATIN,  OR,
  USA
503-598-6659
Filing DateCurrent and former namesChanged on date
2016-10-18
POWIN ENERGY CORP
2016-10-18
POWIN CORP
2009-07-21
Central Index Key (CIK)
0001468780
Fiscal year end
1231
IRS #
870455378
Std. Industrial Class.
3990 MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES

Ownership (Form 3,4,5)# Filings
3U Trading Co Ltd (0001689566) 1
Beaston Virgil (0001680846) 1
Brown Geoffrey L (0001680848) 6
CHEN ZHEN (0001562065) 1
Eastwood Craig S (0001701834) 1
GABRIEL GEORGE (0001557694) 17
GOYAK NICHOLAS I (0001552583) 3
GRUMBLING JEFFREY D (0001595775) 1
HORNE RONALD (0001496113) 10
Hogg David Robin (0001682967) 1
LIU JINGSHUANG (0001530259) 25
LIU ZAIXIANG (0001495535) 15
LU DANNY Y (0001587552) 17
LU JOSEPH (0001495533) 42
Luo Xin (0001682554) 1
MEASOM TY (0001496114) 9
OSTERMAN JIM (0001591867) 11
SINGH M TODD (0001610249) 10
Tse Man Kit Keith (0001731771) 1
Wietecki Michael J (0001716681) 4
Xiaoyin Zhu (0001689560) 1
ZHAO YANLI (0001552838) 1
Zhu Xiao Yin (0001689560) 1
Zhu Xilong (0001682562) 1
All related persons/companies# Filings
3U Trading Co. Ltd (0001689566) 1
Beaston Virgil (0001680846) 1
Brown Geoffrey L. (0001680848) 6
CHEN ZHEN (0001562065) 1
Eastwood Craig S. (0001701834) 1
GABRIEL GEORGE (0001557694) 17
GOYAK NICHOLAS I (0001552583) 3
GRUMBLING JEFFREY D (0001595775) 1
HORNE RONALD (0001496113) 10
Hogg David Robin (0001682967) 1
LIU JINGSHUANG (0001530259) 25
LIU ZAIXIANG (0001495535) 15
LU DANNY Y (0001587552) 17
LU JOSEPH (0001495533) 42
LU MEI YI (0001495822) 1
Lou Xin 1
Luo Xin (0001682554) 1
MEASOM TY (0001496114) 9
OSTERMAN JIM (0001591867) 11
POWIN CORP (0001468780) 349
SINGH M. TODD (0001610249) 10
Tse Man Kit Keith (0001731771) 1
Wietecki Michael J (0001716681) 4
Xiaoyin Zhu (0001689560) 2
ZHAO YANLI (0001552838) 1
Zhu Xiao Yin (0001689560) 1
Zhu Xilong (0001682562) 1
db